Jan

Köpenhamnsresan

Stå vid Valby Bakke och ”upplev” Flamman och Citronens eldöppnande och likvidering från en Opel

Räkna kulorna i barväggen efter ”Hestetyvens” likvidering