RESEINFORMATION/VILLKOR

Anmälan är bindande from anmälningsblanketten har nått Riverwood Historic Travel. Flygbiljett köps efter vad du har angett på anmälningsblanketten efter anmälan har inkommit. I flygbiljetten ingår ett incheckat bagage. Det innebär att om du vill förlänga resan, ta dig ned tidigare eller själv svara för transport till flygplatsen där resan startar utomlands(i regel) meddelar du det i denna anmälan.

Du erhåller del i dubbelrum/tvåbäddsrum. Det innebär alltid tvåbäddsrum såvida du inte anger dubbelrum. Önskas enkelrum anges detta ovan (pris enligt uppgifter på hemsidan).

I bekräftelsen på denna anmälan erhålls information om resan och en faktura förskott som skall vara betald inom 30 dagar. Slutfaktura som sänds ut ca två månader före resstart, skall vara betald senast 1 månad före resstart. Dessförinnan har Riverwood Historic Travel skickat ut kompletterande information och en deltagarlista. Biljetter mailas ut till varje resenär i samband med slutfakturan.

Pris 9350:- . Du erhåller 500:- rabatt. Du erhåller enkelrum mot tillägg och deltar i gemensam middag mot tillägg. Faktura förskott och program mm bifogas. Slutfakturan skall vara betald en månad före resan börjar. Deltagarlista och biljetter mailas ut till varje resenär i mitten av april. Behöver du avbeställningsskydd ordnar du det själv. Har du en bra hemförsäkring brukar det ingå.

Vid avbokning minst två månader före resans start betalas endast flygbiljett samt en avbokningsavgift på 350:-. Detta gäller även om avbokning sker före förskottet är betalt. Beloppet dras av från inbetalt förskott. Är kostnaden för biljetten samt avbokningskostnad högre än inbetalt förskott betalas det av resenären. Är beloppet lägre än biljettpris plus avbokningskostnad återbetalas beloppet. Vid avbokning mindre än två månader före resstart betalas hela beloppet av resans pris.
Foton av resenärer tas regelbundet och publiceras på sociala medier. Önskar du inte bli fotograferad så att du kan igenkännas på sociala medier meddelar du detta före resan påbörjas.
Riverwood Historic Travel har ställt lagstadgad resegaranti genom Kammarkollegium. Mer information om Riverwood Historic Travel hittar du på hemsidan [ www.historictravel.se](http://www.historictravel.se)   

Behöver du avbeställningsskydd ordnar du det själv. Har du en bra hemförsäkring brukar det ingå. Vid avbokning minst två månader före resans start betalas endast flygbiljett samt en avbokningsavgift på 350:-. Beloppet dras av från inbetalt förskott. Är kostnaden för biljetten samt avbokningskostnad högre än inbetalt förskott betalas det av resenären. Är beloppet lägre än biljettpris plus avbokningskostnad återbetalas beloppet. Vid avbokning mindre än två månader före resstart betalas hela beloppet av resans pris.

Resenärens personuppgifter används enbart av arrangören och lämnas inte ut förutom namn, ort och mailadress.
Foton av resenärer tas regelbundet och publiceras på sociala medier. Önskar du inte bli fotograferad så att du kan igenkännas på sociala medier meddelar du detta före resan påbörjas. Riverwood Historic Travel har ställt lagstadgad resegaranti genom Kammarkollegium. Mer information om Riverwood Historic Travel och fullständiga resevillkor hittar du på hemsidan www.historictravel.se Om oss/Resevillkor
Arrangörens rätt till ändringar

Riverwood Historic Travel förbehåller sig rätten att ställa in resa om deltagarantalet inte överstiger sju personer. Vi reserverar oss för för programändringar utanför vår kontroll.

Arrangörens ansvar
Arrangören reserverar sig för oförutsedda händelser som kan förhindra resans genomförande.

Prishöjningar
kan förekomma då dessa beror på omständigheter som ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar avgifter avseende tjänster eller ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Se: Lag om paketresor (1992:1672) för vidare information.

Pass, visum och hälsobestämmelser
Arrangören skall informera resenär om vad som gäller ifråga om pass, ev visum och hälsobestämmelser inför resan. Arrangören ombesörjer visum. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i resehandlingar, t ex förlorat eller felaktigt pass, visum eller förlorad eller felaktig flygbiljett.