Köpenhamn 14-17/10 2022

Norge och Danmark förklarade sig liksom Sverige neutrala vid Andra Världskrigets utbrott. Danmark kallade in några värnpliktsårgångar och lade ut sjömineringar. Den 9 april 1940 bestod Danmarks försvar av 12.700 man och flottan hade 3 pansarskepp, 21 torpedbåtar och 11 ubåtar.
Danmark leddes sedan länge av en socialdemokratisk regering under ledning av Stauning och precis som vid övriga nordiska grannar var försvaret eftersatt. Till skillnad från Sverige påbörjades ingen upprustning av försvaret under senare delen av trettiotalet. Det var meningslöst att upprusta eftersom Tyskland ändå skulle besegra Danmark.
Den 9 april påbörjades Weserübung; ockupationen av Norge och Danmark, där huvudsyftet var att skydda malmtransporterna från Sverige, skaffa framskjutna flottbaser och förhindra Storbritanniens besättande av Norge.
Besättandet av Danmark skedde överraskande och utan större strider var landet besatt inom några timmar.
Ockupationen av Danmark försiggick i princip helt smärtfritt de första åren, men protesterna tilltog och hösten – 43 infördes undantagstillstånd. Motståndsrörelsen genomförde ett antal spektakulära aktioner och kampen och terrorn hårdnade efter hand. De tyska styrkorna i Danmark och Norge kapitulerade utan strid i maj 1945.

Tänkt innehåll:

 • Terroraktioner på båda sidor
 • Studium av några av BOPAs (Borgerlige Partisaner)sabotageaktioner och skjutningar bl a Langebro, dubbelaktionen mot Nordvaerk och Ambi, Kafe Mokka, platsen för likvideringen av haestetyven Christiansen där skotthålen finns kvar i baren
 • Frikorps Danmarks och Schalburgkorpsets lokaler
 • Danska Nazistpartiets lokaler
 • Byggnader använda av tyska ockupationsmakten bl a Dagmarhuset, Hotel Angleterre och Phoenix
 • Byggnader använda av Organisation Todt och Högkvarteret för Wehrmacht i Danmark
 • Tysk soldatgraffiti och märken efter tyska inbördesstrider
 • Faedrelandets lokaler (danska nazistpartiets dagblad)
 • Striderna runt Amalienborg den 9 april – 40
 • Avrättningsplatsen för dödsdömda danskar efter kriget
 • Mötesplatser för tyskar och samarbetande danskar bl a Hotel Nordland
 • Danska Brigadens strider den 5 maj 1945
 • Besök Frihedsmuséet och ytterligare ett antal platser
 • Egen tid i Köpenhamn

Normalpris: 7950:-
Priset minskas med 1400:- om du ordnar egen transport till och från Köpenhamn