Norman Cota agerar

              ” Under striderna nära St Laurent träffade Cota på en grupp infanterister, nedhållna av några hårdnackade tyskar i ett närliggande hus. Cota sökte upp chefen, en infanterikapten och frågade varför soldaterna inte gjorde något försök att inta huset.  Sir, tyskarna är därinne och skjuter på oss, svarade kaptenen. Ok, så här gör vi sa Cota, lossade två granater från sin vapenrock. Du och dina mannar börjar skjuta på dem. Jag tar en grupp soldater och du och dina mannar studerar detta noggrant . Jag ska visa dig hur man tar ett hus med tyskar i.”

Hur gick det sen? Vem var Norman Cota? Vill du veta mer om St Laurent sur Mer?
Följ med på Riverwood Historic Travels resa till Saint Lo 14-17/9 2018

Information

2017-10-23