Västvallenresan genomförd

Av enkäterna framgår att alla är mycket nöjda eller nöjda.
Kommentarer:” Jans beskrivningar av skeenden” ”Det bästa på många resor(hotellet)”
”I stort väldigt nöjd” ”Kanon som alltid(guiden)” ”Mycket bra med promenader”

Några höjdpunkter:
– Kallstigen
– Människoödena
– Fort Eben Emael

2017-10-22