Amiralspalast Berlin

be31 amiralFriedrichstrasse vid Amiralspalast. Det svartvita fotot är taget efter det misslyckade utbrytningsförsöket från resterna av division Nordland. Det nedre fotot visar samma byggnad idag. Vill du veta mer? Följ med på Berlinresan 6-9/5

Program

2015-11-25