Schmidt erövras

hu03 112.regementet ur 28.infanteridivisionen skulle erövra byn Schmidt. Tätkompani var kapten Eugene W O´Malleys K-kompani.
”Fienden sköt en kort, men våldsam artillerikoncentration, över Kommerscheid, hejdandes anfallet en kort tid. Så snart som elden lyfte framryckte kompaniet längs huvudvägen mot Schmidt, bara enstaka gevärsskott utmanade framryckningen.”

Hur gick det sen? Vill du veta mer?
Följ med på Riverwood Historic Travels resa till Västvallen 6-9/10

Information

2016-12-11