Halbe – Bautzen oktober 2024

Resan behandlar 9.arméns inringning vid Halbe och den lyckade tyska motoffensiven vid Bautzen.
Den stora sovjetiska slutoffensiven mot Berlin inleddes den 16 april 1945 och efter tre dagar var den tyska fronten genombruten. Huvuddelen av 9.armén retirerade då i sydvästlig riktning och inneslöts i Halbefickan. Söder därom anföll polska och sovjetiska förband i riktning Dresden.
Den polska 2.armén under ledning av Karol Świerczewski, täckte inte sin södra flank tillräckligt och delar av Armégrupp Center genomförde ett väl planlagt motanfall, åstadkom stora förluster hos motståndaren och återerövrade Bautzen, men hejdades norr därom till krigsslutet.

Tänkt genomförande:
– Flyg Berlin ToR
– Striderna vid Bautzen 2 dar, hotell i Bautzen
– Halbefickan och utbrytningen mot Berlin 2 dar, hotell?
– Ev övernattning Berlin sista natten
– 5 dagarsresa

Möjlighet att förlänga resan i Berlin

Normalpris: Fastställs senare. Rabatter till de 15 först anmälda

I priset ingår:

  • Flyg från Arlanda/Kastrup/Landvetter T o R till Berlin
  • Alla transporter i Tyskland
  • 2 övernattningar på hotell i Bautzen, två i ? och en i Berlin inkl frukost med del i dubbelrum
  • 2 luncher
  • Studiematerial
  • All guidning som sker på svenska