Kurlandresan genomförd

Det var första gången som denna helt unika resa genomfördes. Detta var enbart  möjligt med guiden Petter Kjellanders forskning; Förutom några smärre detaljer förlöpte resan på väldigt bra. Fokus var 19. lettiska divisionen samt Nordland.
Höjdpunkterna var många: Det bevarade slagfältet vid More, Gösta Perssons motanfall och Petters oerhörda kompetens.

Kommentarer: ”bra rekat”, spännande att stå på platserna tom skyttegravarna”,
”Petters informationsflöde”, ”att följa Nordland”, ”försvarslinjen i More var en höjdare”, ”More och stämningen vid gruppen”

2019-10-09