503 Schwere Panzerabteilung

Schwere Panzerabteilung 503 hade tjänstgjort på Ostfronten under flera år och förflyttades till Normandie i juli 1944 där 3.kompaniet under ledning av Richard von Rosen grupperades i skogen på slotts-området Chateau de Manneville. Det hamnade under bombhaglet inför Good-wood och de få funktionsdugliga vagnarna körde ut ur slottsgrinden för att ta upp striden.
VILL DU VETA MER?
Anmäl dig till Goodwood-Wittmannresan 10-13/5. Begränsat antal platser kvar. 
Enda svenska resan med detaljstudium av pansaresset Michael Wittmanns strider.

Information

2019-02-05