OMAHA BEACH 15-19/5

För Tyskland var kriget redan förlorat, kvar att fastställa var hur långt västerut det sovjetiska imperiet skulle utvidgas. I den betydelsen var invasionen oerhört betydelsefull. Resan fokuserar på de amerikanska insatserna och omfattar även striderna kring Carentan. Som vanligt följer vi ett antal människoöden på slagfältet och binder ihop deras berättelser med händelserna i stort. Vi …

OMAHA BEACH 15-19/5 Läs mer »