Reseönskemål

Resor 2022 –

Tänkbara resor – passa på att påverka reseutbudet

 

Läget avseende reseönskemål

Nedanstående resor kan genomföras 2022 eller senare.
Alla resor är fyradagarsresor om inget annat sägs. Uppdaterad 2020-11-01

US i Normandie juni – augusti – 44 Operation Cobra, Cherbourg, Mortain, Falaise 6 dagarsresa 36 intresserade

Köpenhamn under ockupationen 35 intresserade

Södra Norge 1940 Sänkningen av  Blucher, striderna runt Oslo mm 5 dagarsresa 35 intresserade, 1 anmäld

Suomussalmi – Kuhmo  Två av Vinterkrigets ikoniska strider under Siilasvuos ledning 5 dagarsresa 35 intresserade

Gallipoli 1915 Landstigningen och striderna 28 intresserade

 

Berlin – 45 Erik Wallin och division Nordland 5 dagarsresa 28 intresserade

Monte Cassino striderna kring Gustavlinjen 27 intresserade

Första Världskriget på Ostfronten Tannenberg, Masuriska sjöarna mm 25 intresserade

Munchen under Tredje Riket Örnnästet, Hitlers bostad, byggnader i Munchen 24 intresserade

Spanska inbördeskriget 21 intresserade

 

Hawai Pearl Harbor, muséer, bad, San Fransisco veckoresa+ 18 intresserade

Rommel och pansarkår Hoth – 40 genombrottet vid Dinant och pansarstrider vid Flavignon 17 intresserade

Kreta Luftlandsättningarna maj – 41 och striderna på ön veckoresa 11 intresserade

Stilla Havet Guadalcanal, Singapore, Filippinerna veckoresa+ 8 intresserade

Södra Frankrike  – 44 Operation Dragoon  6 intresserade 

 

Sedan 1940 1.pansardivisionens genombrott 10-15 maj 7 intresserade

Ba 01 och händelser kring insatserna i Bosnien 4 intresserade

Halbe – 45 Inringningen av 9 armén 2 intresserade

Teutoburger Wald romare lider ett av sina största nederlag

Dunkerque – 40 Evakueringen av Engelska expeditionskåren 

 

Tunisien 1943 Rommels offensiv februari och Pattons motoffensiv. Sex-sjudagarsresa 25 intresserade varav 6 anmälda. Genomförs f.n ej