Militärhistorisk Helg 11-12/9 2021

Föredragshållare 1 Magnus Ernström
Det här är en sann berättelse om Magnus Ernströms tid som FN-soldat under Bosnienkriget. Det är hans version av en svensk bataljons kamp för att rädda civilbefolkningens liv undan etniska rensningar. En ibland våldsam kamp som inte bara fördes mot krigsförbrytare, utan ibland också mot de egna: FN, den svenska regeringen och storpolitiska intressen. Vi får möta de små människorna i verklighetens Bosnien – brickor i ett spel om makt och pengar. På den leriga marken i ett grått och sargat Bosnien-Hercegovina kämpar alla för att överleva. Även de svenska FN-soldaterna som blir allt mer hårda, cyniska och omdömeslösa av att ständigt vistas nära döden.
Vi kastas in i området kring Vare där en handfull svenska soldater nyss hamnat för att försöka göra något mot kriget och för människorna. Svenska ungdomar som aldrig mött något liknande och som inte har en aning om vad som förväntas av dem. De möter krigets ondska och människors grymhet mot varandra.
Två av föredragen är presenterade i tidigare veckobrev och de sista avslöjas i höst.  

Föredragshållare 2 Lars Ericson Wolke
Krig har i alla tider inneburit att människor ofrånkomligen tvingats utsätta sig själva för livsfara på slagfältet. I mängder av slagskildringar anges siffror över sårade och döda, men mer sällan får vi veta mer om människorna bakom. Vad har drivit svenska soldater att ge sig ut i strid och villigt dö för sin konung? Vilken roll spelade den kristna tron, militära lydnadskrav, propaganda och synen på ära? Och vilka märken lämnade kriget i själen hos dem som överlevde?

Stridens verklighet tar sig Lars Ericson Wolke, professor vid Försvarshögskolan, an just dessa svåra frågor. Genom omfattande arkivstudier av perioden från nordiska sjuårskriget (1563–1570) till konflikten med Norge (1814) låter han läsaren komma nära enskilda krigsdeltagare och ta del av deras verklighet genom personöden och ögonvittnesskildringar som gör att man kommer nära den mänskliga upplevelsen av strid. Boken fokuserar på ett förhållande som alltför ofta har förbigåtts i svensk litteratur, nämligen den risk som officerare och soldater har löpt att dödas eller såras på slagfältet. Hur har den enskilde och truppen förberetts för och reagerat inför det uppenbara dödshotet?

Föredragshållare 3 Thomas Roth
är 1:e intendent vid Armémuseum, fil.mag. och kapten i Livgardets reserv. Han är också, bland mycket annat ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Han har skrivit fyra böcker om försvaret under kalla kriget, bland dem försvaret av Stockholm. Han har även skrivit böcker om det tidiga 1800-talets arkitektur samt ett stort antal artiklar om historia och militärhistoria, främst från 1600-talet och framåt. Han medverkar även i radio och är rådgivare åt ett antal bokförlag. Han är även känd för sina stadsvandringar.   Här följer några av de spännande ämnen som berör Stockholm under kalla kriget som Thomas kommer att prata om. Många har önskat mer om Sverige under Kalla Kriget. Här har du det!   ”Krigsorganisationens utveckling – från landstorm till stadsskyttebataljoner”
”Civil och militär samverkan” ”Att mobilisera på Skeppsholmen”
”Södertäljebroarnas betydelse”
”Berghangaren i Barkarby”

Föreläsare Fyra
är en polsk-svensk författare av populärhistoriska böcker och artiklar med fokus på Polen. Artur Szulc har en magisterexamen i historia och en gymnasielärarexamen med behörighet att undervisa i historia, svenska och filosofi. Hösten 1999 studerade han polsk 1900-tals historia vid universitetet i Gdańsk.
Szulc medverkar regelbundet i tidskrifter som Pennan & SvärdetMilitär HistoriaAllt om Historia och Populär Historia.
Han har skrivit flera debattartiklar och gästkrönikor i Göteborgs-Posten.

Artur Szulc berättar om Koreakriget, som han har skrivit en uppskattad bok om. Med lite tur tar han med något ex som du kan köpa och få signerad på plats.    
Koreakriget pågick i tre år, från juni 1950 till juli 1953, och är en av världshistoriens blodigaste konflikter. Fientligheterna började som ett inbördeskrig men förvandlades snabbt till en öppen kraftmätning mellan väst och öst.
Koreakriget påverkade läget i världen i stort och krävde miljontals civila och militära offer. Trots att det snart är 70 år sedan kriget bröt ut lever världen, och det koreanska folket, än idag med konfliktens följder. Artur Szulcs initierade bok Koreakriget är den första svenska skildringen av konflikten. Med stort militärhistoriskt kunnande tecknar författaren en överskådlig bild av hela kriget, samtidigt som vi får inblickar i soldaternas skoningslösa vardag och i offrens gripande livsöden.

 För det facila priset av 1850:- får du:

– Fem olika föredrag
– Två luncher, middag, frukost samt två fika
– En övernattning på konferenscentret Tre Rosor vid Rosersberg (enkelrum med delad toalett och dusch)
– Välkomstdryck
– Information om 2021 och 2022 års resor
– Bok- och filmbytarmarknad
– Tillgång till pub och bastu
– Trevligt sällskap av sällan skådat slag