Reseönskemål

Resor 2022 –

Tänkbara resor – passa på att påverka reseutbudet

 

Läget avseende reseönskemål

Nedanstående resor kan genomföras 2022 eller senare.
Alla resor är fyradagarsresor om inget annat sägs. Uppdaterad 2020-10-10

US i Normandie juni – augusti – 44 Operation Cobra, Cherbourg, Mortain, Falaise 6 dagarsresa 36 intresserade

Köpenhamn under ockupationen 35 intresserade

Södra Norge 1940 Sänkningen av  Blucher, striderna runt Oslo mm 35 intresserade, 1 anmäld

Torneå – Kuhmo  finska landstigningen och striderna vid Torneå – 44 och striderna vid Kuhmo under Vinterkriget 35 intresserade

Gallipoli 1915 Landstigningen och striderna 28 intresserade

 

Berlin – 45 Erik Wallin och division Nordland 28 intresserade

Monte Cassino striderna kring Gustavlinjen 27 intresserade

Första Världskriget på OstfrontenTannenberg, Masuriska sjöarna mm 25 intresserade

Munchen under Tredje Riket Örnnästet, Hitlers bostad, byggnader i Munchen 24 intresserade

Spanska inbördeskriget 21 intresserade

 

Hawai Pearl Harbor, muséer, bad, San Fransisco 18 intresserade

Rommel och pansarkår Hoth – 40 genombrottet vid Dinant och pansarstrider vid Flavignon 17 intresserade

Kreta Luftlandsättningarna maj – 41 och striderna på ön 7 dagarsresa 11 intresserade

Stilla Havet Guadalcanal, Singapore, Filippinerna 8 intresserade

Södra Frankrike  – 44 Operation Dragoon  6 intresserade 

 

Sedan 1940 1.pansardivisionens genombrott 10-15 maj 7 intresserade

Ba 01 och händelser kring insatserna i Bosnien 4 intresserade

Halbe – 45 Inringningen av 9 armén 2 intresserade

Teutoburger Wald romare lider ett av sina största nederlag

Dunkerque – 40 Evakueringen av Engelska expeditionskåren 

 

Tunisien 1943 Rommels offensiv februari och Pattons motoffensiv. Sex-sjudagarsresa 25 intresserade varav 6 anmälda. Genomförs f.n ej