Reseönskemål

Resor 2019 –

Tänkbara resor – passa på att påverka reseutbudet

 

Läget avseende reseönskemål 2019.

Nedanstående resor kan genomföras 2019 eller senare.
Alla resor är fyradagarsresor om inget annat sägs. Uppdaterad 2018-08-21

Kurland Lettiska förband och division Nordland GENOMFÖRS 2019

Första Världskriget på Västfronten GENOMFÖRS 2019

Duxford Flyguppvisningarna i Duxford GENOMFÖRS 2019 

Goodwood – Wittman Engelska utbrytningsförsöket och Michael Wittmans strider GENOMFÖRS 2019

 

Israel striderna på Golanhöjderna mm 7 dagarsresa 37 intresserade, 2 anmälda  

Paris under ockupationen och Paris befrielse 31 intresserade

Ardennerna – 44 Tyska offensiven i väster  5 dagarsresa 26 intresserade, 2 anmälda

Södra Norge 1940 Sänkningen av  Blucher, striderna runt Oslo mm 27 intresserade, 1 anmäld

Köpenhamn under ockupationen 29 intresserade

 

Ungern 2 Operation Sydvind sista framgångsrika tyska anfallsoperationen februari – 45 21 intresserade

Gallipoli 1915 Landstigningen och striderna 18 intresserade

Ostpreussen Varglyan, OKH Mauerwald, Himmlers HQ strider vid Ostpreussen 39-45 20 intresserade

Sicilien – 43 landstigningen och striderna 7 dagarsresa  24 intresserade

Gold, Juno, Sword Engelska och kanadensiska landstigningar och luftlandsättningar på D-Dagen
5 dagarsresa 16 intresserade

Market Garden Luftlandsättningarna i Holland – 44
10 intresserade

US i Normandie juni – augusti – 44 Operation Cobra, Cherbourg, Mortain, Falaise 6 dagarsresa 7 intresserade

Södra Frankrike  – 44 Operation Dragoon  6 intresserade 

Spanska inbördeskriget 18 intresserade

Torneå – Kuhmo  finska landstigningen och striderna vid Torneå – 44 och striderna vid Kuhmo under Vinterkriget 11 intresserade

Rommel och pansarkår Hoth – 40 genombrottet vid Dinant och pansarstrider vid Flavignon 6 intresserade

 

Tunisien 1943 Rommels offensiv februari och Pattons motoffensiv. Sex-sjudagarsresa 25 intresserade varav 6 anmälda. Genomförs f.n ej