Reseinformation

Reseinformation och Resevillkor

Riverwood Historic Travel startades 2006.

Riverwood Historic Travel har F-skattebevis och har ställt lagstadgad resegaranti genom Kammarkollegium.

Kammarkollegium når du på 08/ 700 08 00.

Startpunkt
Den flygplats i Sverige varifrån resan påbörjas till utgångsplatsen.

Utgångsplats
Den plats utomlands där flyget till och från Sverige startar och landar samt varifrån den historiska resan påbörjas och avslutas.

Avtalsvillkor
Avtalet är bindande mellan researrangören, Riverwood Historic Travel, och resenären när Riverwood Historic Travel skriftligen per brev eller mail har bekräftat resenärens beställning. Resenären är skyldig att själv kontrollera översända färdhandlingar och påtala eventuella felaktigheter.

Betalning
Anmälningsavgiften, 2500 kronor (delavgift av resans pris), betalas inom 15 dagar efter anmälan dock senast 60 dagar före resans påbörjande. Slutbetalning skall utan särskild anmodan vara gjord senast 30 dagar före resans början. Anmälningsavgiften används i normalfallet för bokning och betalning av flygbiljetten. Se nedan.

Flygbiljett
beställs normalt av Riverwood Historic Travel. Flyget avgår normalt från Arlanda, Landvetter eller Köpenhamn.

Bagage
I biljettpriset ingår handbagage och en resväska. Önskar någon av resenärerna medta mer bagage, står resenären själv för denna kostnad.

Avbeställningsskydd
Behöver du avbeställningsskydd ordnar du det själv. Har du en bra hemförsäkring brukar det ingå. Vid avbokning minst två månader före resans start betalas endast flygbiljett samt en avbokningsavgift på 350:-. Beloppet dras av från inbetalt förskott. Är kostnaden för biljetten samt avbokningskostnad högre än inbetalt förskott betalas det av resenären. Är beloppet lägre än biljettpris plus avbokningskostnad återbetalas beloppet. Vid avbokning mindre än två månader före resstart betalas hela beloppet av resans pris. Kontrollera först att du inte har avbeställningsskydd i hemförsäkring, kreditkort eller liknande.

Avbokningsregler
Faktisk kostnad för inköpt biljett plus en administrationsavgift på 350 kronor intill 60 dagar före resans genomförande. Vid avbokning senare än 60 dagar betalas full avgift före resans genomförande.

Arrangörens rätt till ändringar
Riverwood Historic Travel förbehåller sig rätten att ställa in resa om deltagarantalet inte överstiger sju personer.
Vi reserverar oss för för programändringar utanför vår kontroll.

Arrangörens ansvar
Arrangören reserverar sig för oförutsedda händelser som kan förhindra resans genomförande.

Prishöjningar
kan förekomma då dessa beror på omständigheter som ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar avgifter avseende tjänster eller ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Se: Lag om paketresor(1992:1672) för vidare information. 

Pass, visum och hälsobestämmelser
Arrangören skall informera resenär om vad som gäller ifråga om pass, ev visum och hälsobestämmelser inför resan. Arrangören ombesörjer visum. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i resehandlingar, t ex förlorat eller felaktigt pass, visum eller förlorad eller felaktig flygbiljett.

Del i dubbelrum
Normalt ingår del i dubbelrum, men resenär kan om så önskas vid beställning av resan boka enkelrum ordnas till ett högre pris. Antalet enkelrum är i regel begränsade.

Inställd resa

Om resan p g av för få deltagare ställs in återbetalas hela summan.