Reseinformation

Reseinformation

Riverwood Historic Travel startades 2006.

Riverwood Historic Travel har F-skattebevis och har ställt lagstadgad resegaranti genom Kammarkollegium.

Kammarkollegium når du på 08/ 700 08 00.

Startpunkt: den flygplats i Sverige varifrån resan påbörjas till utgångsplatsen.

Utgångsplats: den plats utomlands där flyget till och från Sverige startar och landar samt varifrån den historiska resan påbörjas och avslutas.

Avtalsvillkor

Avtalet är bindande mellan researrangören, Riverwood Historic Travel, och resenären när Riverwood Historic Travel skriftligen per brev eller mail har bekräftat resenärens beställning. Resenären är skyldig att själv kontrollera översända färdhandlingar och påtala eventuella felaktigheter.

Betalning

Anmälningsavgiften, 2500 kronor (delavgift av resans pris), betalas inom 15 dagar efter anmälan dock senast 60 dagar före resans påbörjande. Slutbetalning skall utan särskild anmodan vara gjord senast 30 dagar före resans början. Anmälningsavgiften används i normalfallet för bokning och betalning av flygbiljetten. Se nedan.

Flygbiljett

beställs normalt av Riverwood Historic Travel. Flyget avgår normalt från Arlanda, Landvetter eller Köpenhamn.

Bagage

I biljettpriset ingår handbagage och en resväska. Önskar någon av resenärerna medta mer bagage, står resenären själv för denna kostnad.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd går att beställa genom Historic Travel hos Europeiska Reseförsäkringar (pris cirka 7% av resans pris). Kontrollera först att du inte har avbeställningsskydd i hemförsäkring, kreditkort eller liknande.

Avbokningsregler

Faktisk kostnad för inköpt biljett plus en administrationsavgift på 200 kronor intill 60 dagar före resans genomförande. Vid avbokning senare än 60 dagar betalas full avgift före resans genomförande.

Arrangörens rätt till ändringar

Riverwood Historic Travel förbehåller sig rätten att ställa in resa om deltagarantalet inte överstiger sju personer.

Vi reserverar oss för för programändringar utanför vår kontroll.

Arrangörens ansvar

Arrangören reserverar sig för oförutsedda händelser som kan förhindra resans genomförande.

Prishöjningar

kan förekomma då dessa beror på omständigheter som ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar avgifter avseende tjänster eller ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Se: Lag om paketresor(1992:1672) för vidare information. Samtliga priser är baserade på gällande växelkurser, skatter och avgifter per den 1 mars 2009.

Pass, visum och hälsobestämmelser

Arrangören skall informera resenär om vad som gäller ifråga om pass, ev visum och hälsobestämmelser inför resan. Arrangören ombesörjer visum. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i resehandlingar, t ex förlorat eller felaktigt pass, visum eller förlorad eller felaktig flygbiljett.

Del i dubbelrum

Normalt ingår del i dubbelrum, men resenär kan om så önskas vid beställning av resan boka enkelrum ordnas till ett högre pris.

Antalet enkelrum är i regel begränsade.

Inställd resa

Om resan p g av för få deltagare ställs in återbetalas alla pengar.