Ralph Goranson 2nd Rangers

[easingslider id=”5278″]Ralph Goranson, svenskättad kompanichef i 2nd Ranger Battalion och förebild till kompanichefen i Saving Private Ryan.
Han landsteg på Charlie Beach den 6 juni – 44 under våldsam kulsprute- och artillerield.
”När han korsade stranden kände han den brännande vinden när han fick kulor genom första förband, vattenflaska, packning och uniform” .
Kompaniet erhöll 60% förluster på stranden, men slog ändå ut motståndsnäste 73.
Vill du veta mer om Omaha Beach och Ralph Goranson ?
Stå på stranden där det hände?
Anmäl dig till Omaha Beachresan 27-31/5
Information

2019-01-02