Utkast program St Lo klart

Ett preliminärt program är framtaget och gäller till reken i mars. Vi följer 29.infante-ridivisionens framryckning från Omaha Beach till St Lo och studerar de hårda och blodiga striderna runt staden.
Vi tittar även på 2.divisionens erövring av höjd 192 och 30. divisionens övergång av Vire väster om St Lo.
Även den tyska sidan med 352. infanteri-divisionen från Omaha Beach och 3.fallskärmsjägardivisionen finns med. 
Ur innehållet:
– Tyska bakhållet vid Carrefour
– Purple Heart Hill
– Tyska nattanfallet vid Belle Fontaine
– Höjd 192 tas efter ett mönsteranfall
– Task Force C bryter igenom till St Lo
– Tyska och amerikanska soldatöden på slagfältet vid St Lo och vid Omaha Beach

Utkast program

2017-12-06