Motståndsnäste Hillman

GJS23

Motståndsnäste Hillman söder om Sword Beach, byggdes 1942 och här hade regementschefen oberst Krug sin stabsplats. Han ringde sent på kvällen den 6 juni upp sin divisionschef general Richter och berättade att han var instängd i sin stabsbunker. Fienden var utanför och han frågade efter råd.
Vill du veta mer om Krugs öde? Följ med !

Gold, Juno, Swordresan

2016-01-06