Gold, Juno, Sword flyttad

På grund av Coronavirus är Gold, Juno, Swordresan flyttad till i höst.

Nytt Datum: 3 – 7/9 2021
Det blir samma program som tidigare planerat och hotellet och bussbolaget har godkänt flytt av datum. 

Information

2020-12-16