Förste föredragshållaren klar till Militärhistorisk Helg i Rosersberg

Information 

Det är Joakim Hallberg, major och tjänstgörande på Göta Ingenjörregemente, som under flera år har forskat om de utvandrade svenskar som stred på Västfronten under Första Världskriget. Han berättar dels om sin forskning och dels om några av de med svensk bakgrund som slutade sina dagar i en soldatgrav. Du får reda på varifrån han kom, sin familj, när han utvandrade till USA eller Kanada, vilket förband han stred i, var och under vilka omständigheter han stupade och besöka hans gravsten. Ett mycket gripande föredrag utlovas. Dessutom blir han guide på Historic Travels resa 2023 på detta tema. 
För mer information