Charles B McDonalds kompani i eldstormen

  
Charles var med sitt kompani grupperade i skogen öster Rocherath-Krinkelt.
”Fientliga kulor visslade mellan träden runt omkring oss. Jag dök ner i graven tillsammans med Savage och Blackburn. Det kom ideligen nya rop på artilleri och granatkastareld från plutoncheferna.”
”Gevärselden steg till ett nytt smattrande crescendo. Long rapprterade flera svårt sårade.”
”Våg efter vår av vilt skränande tyskt infanteri stormade mot den glest trädbevuxna sluttning som hölls av mina tre plutoner. En oavbruten skur av kulor kom från deras vapen”.
Vill du veta mer om kompaniets strider och stå i skogen där allt hände?
Följ med på Ardennerresan 20-24/9

Information 

2019-04-02