Bilder från våra resor

På våra militärhistoriska resor är fotografering populärt, många kommer hem med fina minnen och spännande bilder.

Fånga bilder av soldaters och befäls upplevelser och öden på stridsfältet.
Dåtid och nutid sammanlänkad via bilder. Vi ser fram mot att få se dina bilder från nästa resa!

  • Album-bilder

Paris 2022

Marne 2019

St Lo 2018

Polen 2017

Sedan 2017

Ypern 2016

Kreta 2015

Polen 2014

Sedan 2013