Rue Canet

rue canet main02

B kompaniet, North Shore Regiment, under ledning av kapten Harvey framryckte längs rue Canet för att slå ut WN 27. Foton visar gatan då och nu. I slutet av gatan finns fortfarande en 5 cm PAK 38 i slutet av gatan. Hur gick striden? Följ med på resan

Program Gold, Juno, Swordresan

2016-01-08