Reseönskemål

Resor 2019 –

Tänkbara resor – passa på att påverka reseutbudet

 

Läget avseende reseönskemål 2019.

Nedanstående resor kan genomföras 2019 eller senare.
Alla resor är fyradagarsresor om inget annat sägs. Uppdaterad 2017-07-31

Budapest Striderna kring huvudstaden 1944-45 26 GENOMFÖRS 2018

Narvik Striderna i och runt Narvik 1940 Fjällmarsch  6 dagarsresa GENOMFÖRS 2018

Munchen under Tredje Riket GENOMFÖRS 2018

Svenska Brigaden 1918 och striderna i Tammerfors GENOMFÖRS 2018

St Lo (Nörd Normandie) Striderna i Normandie efter 6 juni GENOMFÖRS 2018

Berlin – 45 Inringning och slutstrid -5 dagarsresa GENOMFÖRS 2018

 

Kurland Lettiska förband och division Nordland 43 intresserade, 1 anmäld, prel 2019

Första Världskriget på Västfronten ev Norra Italien 33 intresserade

Israel striderna på Golanhöjderna mm 7 dagarsresa 33 intresserade, 2 anmälda 

Goodwood Engelska utbrytningsförsöket och Michael Wittmans strider. 35 intresserade

Duxford Flyguppvisningarna i Duxford 31 intresserade 

 

Paris under ockupationen och Paris befrielse 21 intresserade

Ardennerna – 44 Tyska offensiven i väster  5 dagarsresa 23 intresserade, 1 anmäld

Södra Norge 1940 Sänkningen av  Blucher, striderna runt Oslo mm 20 intresserade, 1 anmäld

Köpenhamn under ockupationen 20 intresserade

 

Gallipoli 1915 Landstigningen och striderna 16 intresserade

Operation Cobra Amerikanska utbrytningen och det tyska motanfallet vid Mortain. 15 intresserade

Pearl Harbor Det japanska anfallet 1941, andra slag i Asien 14-dagarsresa 11 ANMÄLDA

Sicilien – 43 landstigningen och striderna 7 dagarsresa  11 intresserade

Gold, Juno, Sword Engelska och kanadensiska landstigningar och luftlandsättningar på D-Dagen
5 dagarsresa 12 intresserade

Market Garden Luftlandsättningarna i Holland – 44
8 intresserade

Södra Frankrike  – 44 Operation Dragoon  5 intresserade 

Spanska inbördeskriget 10 intresserade

 

Tunisien 1943 Rommels offensiv februari och Pattons motoffensiv. Sex-sjudagarsresa 25 intresserade varav 6 anmälda. Genomförs f.n ej